Is uw woning ouder dan 2 jaar betaalt u voor het binnen- en buitenschilderwerk geen 21% maar 6% BTW. Dat scheelt toch 15%.

Op 1 januari 2000 heeft de overheid als proef de BTW op schilderwerk van particuliere woningen ouder dan 15 jaar, tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze maatregel is genomen om de werkgelegenheid te bevorderen. Op Prinsjesdag 2009 heeft het kabinet echter besloten dit lage Btw-tarief structureel te verlagen en de ouderdomsgrens naar beneden bij te stellen. Het lage 6% BTW-tarief geldt nu voor schilderwerk aan particuliere woningen ouder dan 2 jaar. Door deze maatregel wordt het schilderwerk voor de consument in één keer 15% goedkoper.

Voor welke werkzaamheden aan de woning geldt het verlaagde Btw-tarief?
Het verlaagde Btw-tarief geldt voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar die door particulieren worden bewoond. Hieronder vallen dus ook de woningen in verzorgings- en verpleegtehuizen. Bepaalde voorbereiding- en voorbehandelingwerkzaamheden die een schilder of stukadoor moet verrichten voordat wordt overgaan tot het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk vallen ook onder het verlaagde Btw-tarief.

Het verlaagde tarief is echter niet van toepassing als de werkzaamheden te ver afstaan van het eigenlijke schilder- of stukadoorswerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van tegels of het plaatsen van een nieuwe wand alvorens met de schilders- of stukadoorswerkzaamheden begonnen kan worden.

Proef wordt definitief

Tijdens een Europese vergadering van de financiële bewindspersonen van de lidstaten op 10 maart 2009 is een akkoord bereikt. Met dit akkoord wordt de proef met het lage tarief op een aantal arbeidsintensieve diensten definitief. Bovendien wordt aan lidstaten de mogelijkheid gegeven om bij andere diensten ook het lage Btw-tarief toe te passen. Het is lidstaten op grond van het akkoord toegestaan om het lage Btw-tarief toe te passen op alle onderhoudskosten aan alle woningen.

Voordat in Nederland deze uitbreiding kan worden doorgevoerd is wetgeving nodig. Het is echter op dit moment nog niet bekend wanneer deze wetgeving wordt ingevoerd. De reeds bestaande faciliteit om schilder- en stukadoorswerk aan woningen van 2 jaar en ouder te belasten met 6% omzetbelasting blijft gewoon van kracht.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.